UPITNIK ZA ORGANIZATORE VOLONTIRANJA – ispitivanje društvenih potreba “Utjecaj pandemije na razvoj volonterskih programa i uključivanje građana u volontiranje”Poštovani organizatori volontiranja, u sklopu projekta “Radius V”, sufinanciranog od strane EU, kroz program Europskog socijalnog fonda, provodimo ispitivanje društvenih potreba kroz upitnik o utjecaju pandemije na razvoj volonterskih programa i iskustvima uključivanja građana u volontiranje.

Vaša su nam iskustva važna kako bismo utvrdili stanje volonterskih aktivnosti i programa na lokalnoj razini, odnosno, kako bismo utvrdili stanje i iskustva uključivanja građana u volontiranje s obzirom na nedavne krizne situacije i promjene koje su se dogodile i koje vi uočavate u vašoj lokalnoj zajednici.

Projekt istraživanja i razvoja volonterstva Radius V provode DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Hrvatski centar za razvoj volonterstva, Volonterski centar Zagreb, Udruga „MI“ – Split, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Centar za civilne inicijative, ACT Grupa, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Grad Split, Grad Rijeka, PRONI Centar za socijalno podučavanje.

Vaše sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti dobrovoljno, a mi Vas molimo da odgovorite na sva pitanja. Želimo posebno naglasiti da se Vaši odgovori ni na koji način neće i ne mogu povezati s Vama osobno te Vam jamčimo potpunu povjerljivost i anonimnost svih iznesenih podataka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih.

Vaši odgovori bit će dostupni samo voditeljicama istraživanja koje će obrađivati podatke. Rezultati će se predstaviti u obliku članaka i infografika na našim društvenim mrežama i web stranici, i to isključivo u zbirnom obliku (postotci, prosjeci i sl.), tj. neće se analizirati na razini pojedinog ispitanika. Također, provođenje istraživanja u skladu je s istraživačkom etikom.

Upitnik je dostupan na sljedećoj poveznici https://radiusv.limequery.com/611724?lang=hr te je otvoren za popunjavanje do 1. srpnja 2022.

Scroll to Top