Pomoć u učenju

Naziv volonterskog mjesta:

Pružanje pomoći u učenju 

Mjesto rada:

CeZaM Zaprešić (Vladimira Novaka 25, Zaprešić)

Učinak volontera:

Volonter pruža pomoć u učenju kroz individualni rad s djetetom osnovnoškolske dobi. Omogućuje djetetu unaprjeđenje vještina učenja i organizacijskih vještina te postizanje boljeg školskog uspjeha.

Odgovornosti i dužnosti volontera/ke:

 • Redoviti susreti s djetetom u trajanju od 60 minuta
 • Sudjelovanje na inicijalnom sastanku s koordinatorom u cilju upoznavanja s programom, obavezama i načinom rada
 • Upoznavanje s roditeljem i djetetom u prostoru udruge
 • Redoviti kontakti s koordinatorom volontera 
 • Prisustvovanje na radnim sastancima jednom mjesečno
 • Prisustvovanje na edukacijama
 • Po potrebi kontakt s roditeljima, stručnim suradnicima škole, razrednikom djeteta

Potrebne kvalifikacije volontera/ke:

 • Učenici, studenti, drugi zainteresirani građani
 • Razvijene socijalne i komunikacijske vještine 
 • Motiviranost za rad s djecom

Potrebna predanost projektu:

Jednom tjedno po 60 minuta, poželjna fleksibilnost

Koordinator volontera:

Sara Kurtović, mag.paed.soc.
dijana@czmz.hr
01/3311-711

Datum izrade ili ažuriranja opisa volonterskog mjesta:

10. studenog 2021.


Prijavna forma:

  Scroll to Top