CeZaM taži volontera/ku

Tražimo volontera/ku za pomoć u učenju učenici osnovnoškolskog uzrasta

Svaki tjedan 60 minuta (poduka hrvatski, matematika, povijest, zemljopis).

Više o volonterskoj poziciji te prijava putem prijavnice za volontiranje na linku:

Pomoć u učenju
Scroll to Top